Informace pro zájemce o studium

06. října 2006 - CEVRO News
06 Řij
  • Aktuální termín přijímacího řízení: 12. září 2007.
  • Informujte se na studijním oddělení: a) osobně v úředních hodinách (úterý a čtvrtek 14:00-18:00 hodin), b) telefonicky na 221 506 707, c) emailem na studium@vsci.cz.